Irland: Abortfrämjande katoliker ej längre i kyrklig kommunion

Katoliker som stödjer abort är inte längre i kyrklig kommunion. De har valt en position som inte är förenad med kyrkan. Det sa Msgr. Doran, irländsk biskop, i sin predikan den första januari då den nya abortlagstiftningen trädde i kraft i landet.

Irlands nya abortlag trädde i kraft den 1 januari 2019. Den tillåter abort fram till vecka 12, och i vissa fall fram till vecka 21-24.

Sedan lagen klubbades igenom i parlamentet den 13 december har politikerna pressat sjukhusen för att den skulle träda i kraft omgående den 1 januari. Som Katolskt magasin tidigare berättat om är förberedelserna undermåliga, och bristerna många. Många varnar också för att kvinnor kan utsättas för onödiga risker.

Trots detta har regeringen, som leds av Leo Varadkar, vägrat att bevilja en förlängning fram till februari eller mars. Man har insisterat på att starta ”tjänsten” från årets första dag.

På årets första dag, inför denna släckning av mänskligt liv, riktade sig biskopen av Elphin, msgr. Kevin Doran, till abortförespråkande katoliker. Han varnade dem som offentligt och envist förespråkar abort för att de inte längre är i kyrklig kommunion.

Msgr. Doran har uppmanat politikerna att ångra den skada de gjort, omvända sig och återvända till livets evangelium. Om man medvetet och med överlagda handlingar lämnar Kristi mystiska kropp, kan man – i avsaknad av ånger – inte frälsas, förklarar biskopen. Han förklarar också att politiker har ett särskilt ansvar eftersom deras beslut inte påverkar hela samhället.

Även Irlands primas, ärkebiskopen av Armagh, Eamon Martin, varnade politikerna som verkade för att införa aborträtten i landet. De bör inte gå till kommunion utan att ha biktat sig väl, sa ärkebiskopen.

Han påminde också om att det fortfarande är grovt omoraliskt att beröva en oskyldig person livet, oavsett dennes utvecklingsstadium:
– Att samarbeta i en sådan handling, stödja den direkt eller indirekt, både som en individuell handling eller som socialpolitik, kommer alltid att vara allvarligt fel.

Därför bör en kvinnas liv och hennes ofödda barn fortsätta vara lika värdiga kärlek, respekt och skydd, fortsatte han:
– Varje lag som föreslår motsatsen har ingen moralisk kraft, och kan därför inte upprätthållas i gott samvete. Vi måste stå emot den och fortsätta att be och arbeta hårt för att de korrigeras och avskaffas i vetskap om att det är en orättvis lag.

Källa: Vatican News