Svensk kristenhet slöt upp i manifestationer för konvertiter

https://i0.wp.com/www.katolsktmagasin.se/wp-content/uploads/2017/12/DSCF2909.jpg?ssl=1
DSCF2909
https://i0.wp.com/www.katolsktmagasin.se/wp-content/uploads/2017/12/DSCF2878.jpg?ssl=1
DSCF2878
https://i0.wp.com/www.katolsktmagasin.se/wp-content/uploads/2017/12/DSCF2874.jpg?ssl=1
DSCF2874
https://i0.wp.com/www.katolsktmagasin.se/wp-content/uploads/2017/12/DSCF2814.jpg?ssl=1
DSCF2814
https://i0.wp.com/www.katolsktmagasin.se/wp-content/uploads/2017/12/DSCF2767.jpg?ssl=1
DSCF2767
https://i0.wp.com/www.katolsktmagasin.se/wp-content/uploads/2017/12/DSCF2650.jpg?ssl=1
DSCF2650
https://i0.wp.com/www.katolsktmagasin.se/wp-content/uploads/2017/12/DSCF2609.jpg?ssl=1
DSCF2609

På onsdagkvällen den 16 januari samlades den svenska kristenheten till manifestationer för konvertiter på många platser runt om i landet. I Filadelfiakyrkan i Stockholm deltog landets kyrkoledare i en ekumenisk gudstjänst. Därefter hölls en ljusmanifestation på Sergels torg.

Kvällens manifestationer över hela landet uppmärksammar systematiska brister som kyrkorna tycker sig se i Migrationsverkets hantering av konvertiter i asylprocessen. Detta är en fråga som engagerat många församlingsmedlemmar i olika samfund.

Ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan, sa att bön är något av det kristna modersmålet.
– Därför var det naturligt att vi uttryckte oss i gemensam bön inför Gud i kyrkan, innan vi gick vidare till manifestationen på Sergels torg, säger hon.

Förbönsgudstjänsten i Filadelfiakyrkan i Stockholm samlade cirka 500 besökare och inleddes med välkomnade av föreståndare Daniel Alm, Pingst – Fria församlingar i samverkan.

Därefter delade tre kyrkoledare med sig av livsberättelser från personer som konverterat. Ett ljus tändes sedan för varje konvertit. Sedan läste flera av kyrkoledarna olika bibeltexter.

I gudstjänsten bad man gemensamt en särskild bön. Samma bön bads också i flera andra städer där man hade manifestationer, exempelvis i Göteborg, Linköping, Jönköping, Timrå, Härnösand, Umeå, Åre och Sandviken.

Efter gudstjänsten avslutats tog sig deltagarna till Sergels torg för den avslutande ljusmanifestationen. Här formerades ett hjärta med alla deltagare som höll ljus i sina händer. Tillsammans sjöngs psalmen ”Inget kan oss skilja från Guds kärlek” (psalm 782).

Ljusmanifestationen var ett sätt för alla engagerade församlingsmedlemmar att tillsammans lyfta frågan mitt i Stockholm.
– Vi är också en del av det offentliga rummet och därför var det viktigt för oss att göra vår röst hörd mitt i huvudstadens brus, säger Daniel Alm.

Imorgon torsdag kommer en delegation från Sveriges kristna råd att besöka Migrationsverket för att bland annat möta generaldirektör Mikael Ribbenvik för ett samtal om konversion som asylskäl. Deltar i mötet gör Anders Arborelius, Lasse Svensson och Karin Wiborn samt representanter från SKR:s arbetsgrupp för migration och integration.

Källa: SKR
Foto: Mikael Stjernberg