Dagens helgon: Giovanni Bosco

Carlo Felice Deasti, Don Bosco, Torino, 1887

Giovanni Bosco, grundaren av Salesianorden, föddes den 16 augusti 1815 i Piemonte och var den yngste sonen till ett fattigt bondepar. Hans far dog när Giovanni bara var två år gammal och han växte upp tillsammans med sin mamma i extrem fattigdom. När han skrevs in på seminariet 1831 var man tvungen att ge honom kläder och skor.

Giovanni prästvigdes 1841. Ursprungligen drömde han om att bli missionär, men snart bestämde han sig för det som kom att bli hans livsuppgift – att undervisa unga män och pojkar i den norditalienska staden Turin. För en tid verkade han som kaplan vid en skyddsboende för flickor.

Han levde med sin mor och fyrtio gatubarn. Fler och fler pojkar anslöt sig och omkring 1856 fanns mer än etthundrafemtio boende i centrat och femhundra barn kom på besök dagligen. Giovanni ordnade dag- och kvällskurser för pojkarna och rekryterade tio präster som lärare. Han inrättade workshops för att träna pojkarna för att bli skräddare och skomakare.

Giovanni Bosco var en karismatisk och glad person och fick ryckte om sig att vara en visionär och undergörare, med en särskild gåva att hantera svåra ungdomar. Han använde aldrig någon form av bestraffning i sin fostran, utan var vänlig men bestämd.

På söndagarna brukade han ta med pojkar på vandringar ut på landsbygden. Dagen började med mässa, följt av frukost, picknic och utomhuslekar och slutligen vesper innan de återvände hem. Han var övertygad om att naturens skönhet och musik var viktigt för ungdomars utveckling.

År 1859 började han att organisera det som kom att bli Salesianorden, vilken formellt godkändes 1874. Han hjälpte också till att upprätta liknande skolor för flickor. När han dog 1888 fanns 768 salesianer i 64 hus runt om i världen. Idag finns det tusentals och de driver skolor som specialiserat sig på tekniska ämnen och jordbruksutbildning. Orden driver även prästseminarier.

Giovanni Bosco litade på Guds försyn i att finansiera projekt som, ur mänsklig synvinkel, såg omöjliga ut.

Helige Giovanni Bosco dog den 31 januari 1888. En stor del av Turins befolkning slöt upp vid hans begravning. Han helgonförklarades 1934.