Rwandas president söker samarbete med kyrkan

Rwandas president Paul Kagame söker närmare samarbete med kyrkan. Kyrkan skall inte längre dömas för att några präster deltog i folkmordet 1994, sade presidenten i ett hälsningstal till den tillträdande ärkebiskopen av Kigali Antoine Kambanda.

I folkmordet för 25 år sedan dödades drygt 800 000 tutsi av militanta hutus, bland dem även några präster och ordensmedlemmar som utlämnade flyktingar i kyrkor och kloster till deras förföljare. Samarbetet mellan stat och kyrka måste ”bygga inte på det förflutna utan på en väg till den framtid som vi vill ha”, sade presidenten i sitt hälsningstal. Med delvis auktoritära metoder leder han sitt land på en tillväxtkurs byggd på teknik och utbildning som för närvarande ger landet en årlig tillväxt på sex procent.(Vatican News)