Jesus hos Symeon och Hanna i templet

(Luk 1:69, 79, 2:22–38)

1.
Berättaren:        
Symeon och Hanna väntar
andaktsfullt på Guds Messias.

Symeon:            
När skall Herren ge till folket 
den han lovat i sin lag?

Berättaren:        
Herrens härlighet är nära.
Se på Jungfrun! Herrens Smorde
vilar tryggt i hennes armar.
Gud förbarmar sig i dag.

2.
Symeon:           
Pris ske den som uppenbarar
sig för Israel och folken!
Herren räddar. Gud är med oss.
Frälsning skänks åt Davids hus.

Symeon:             
Får jag bära barnet, Jungfru?
Soluppgången Fadern lovat
oss som levt i dödens skugga.
Sonen. Kristus. Världens ljus.

3.
Berättaren:       
Jungfrumodern lyssnar stilla
till vad Symeon förkunnar.
Glädje blandas med förundran
när han nämner svärd och strid.

Maria till Symeon och Hanna:
Ni som tjänar Fadern! Må jag,
om han kräver barnet åter,
kunna säga: ”Ske din vilja.”
Må det dröja än en tid.

Text: Margareta Murray-Nyman
Illustration: syster Carin OSB