Påve Franciskus 2019

År 2019 har börjat och påve Franciskus har redan en fullbokad kalender. Efter julens intensiva dagar, som avslutades med barndop i Sixtinska kapellet på söndagen då kyrkan firar Jesu dop, väntade mötet med den diplomatiska kåren, och veckan för bön om kristen enhet. Direkt därefter bar det av till Panama och den trettiofjärde Världsungdomsdagen. Temat för samlingen var Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Mötet med ungdomarna var det första efter biskopssynoden i oktober, som hade fokus på unga och kallelseurskiljning.

Strax efter hemkomsten från Panama begav sig påven till Förenade Arabemiraten den 3–5 februari. Han blir den förste påven att resa dit, och anledningen är att främja freden och den interreligiösa dialogen. Resans motto var Låt mig vara ett redskap för din fred.

Väl hemma väntar ytterligare ett möte med kardinalsrådet som arbetar på reformen av den romerska kurian. Antalet kardinaler i rådet har sjunkit från nio till sex. I mitten av december fick tre kardinaler lämna. För kardinal Monsengwo Pasinya, från Kongo, var anledningen hög ålder medan kardinalerna George Pell från Australien och Francisco Javier Errázuriz Ossa från Chile är inblandade i övergreppsutredningar i sina hemländer. Då rådets arbete lider mot sitt slut kommer påven inte tillsätta nya kardinaler.

Mötet den 21–24 februari om övergreppsfall inom kyrkan är kanske det viktigaste i påvens kalender den närmaste tiden. Ordförandena i biskopskonferenser från hela världen är kallade till Vatikanen för att beröra det hetaste ämnet under hela hösten. Påven har anklagats för att inte ha uttalat sig eller agerat tillräckligt, och många har höga förhoppningar på mötet. I sitt jultal till den romerska kurian ägnade påven sex av sitt tiosidiga tal till att tala om övergreppsskandalerna där hand bland annat riktade sina ord direkt till förövarna: 

Omvänd er, överlämna er till den mänskliga rättvisan och förbered er för den gudomliga rättvisan.

I slutet av mars reser påve Franciskus till Marocko, trettiotre år efter Johannes Paulus II:s historiska besök 1985, då han mötte åttio tusen unga muslimer på stadion i Casablanca. Den polske påven sade då att ”dialogen mellan kristna och muslimer idag är mer nödvändig än någonsin”. I engagemanget för denna dialog följer nu påve Franciskus beslutsamt i hans spår.

Efter påsk, den 5–7 maj, reser påven till Bulgarien och Makedonien. Resan i Bulgarien har som motto Pacem in Terris, titeln på Johannes Paulus II:s encyklika, medan resan i Makedonien går under mottot Var inte rädda, du lilla hjord. Även i dessa två länder är katolikerna en minoritet. Målet med resan är främst dialogen med den ortodoxa kyrkan som befinner sig i ett känsligt skede med den nya ukrainska autokefala kyrka som erkänns av det ekumeniska patriarkatet av Konstantinopel men inte av Moskvapatriarkatet.

Förra året uttryckte påve Franciskus sin vilja att besöka Japan under 2019 och i januari bekräftades att det blir en resa i slutet av året.

Bland de viktigare händelserna under 2019 bör nämnas den särskilda biskopssynoden i oktober i Vatikanen för ”Pan-Amazonasregionen”. Området omfattar sju biskopskonferenser och nio länder i Amazonas. Temat är Amazonas, nya vägar för kyrkan och för en integrerad ekologi. Men det handlar inte bara om ekologi – viktiga kyrkliga teman kommer också att behandlas.