Rögle kloster tar strid för friden

Tiger inte still. Syster Céline, priorinna i Den helige Dominkus kloster i Rögle, och syster Thé- rèse protesterar högljutt inför NCC:s planer på att utöka sin verksamhet i området.

Stillheten i Rögle kloster är hotad. Bygg- och fastighetsföretaget NCC vill utöka sin verksamhet. Om planerna blir verklighet får dominikansystrarna varje dag 100–150 lastbilstransporter inpå knutarna. Men systrarna protesterar − och förlitar sig på Vår Herre.
  − Rögle är Guds hus, han har utvalt detta ställe. Må hans vilja ske! säger priorinnan syster Céline OP.

I den skånska marken nns rikedomar som många vill åt. I somras berättade Km om att Londonbaserade Scandi-Vanadiums avsikt att bedriva mineraljakt på Österlen har mött motstånd av bland andra benediktinnunnorna på Mariavall.

Nu pågår ett nytt ”klosteruppror”. På Lundaslätten, någon mil öster om den skånska lärdomsstaden, ligger Rögle kloster, hemvist inte bara för de fem systrarna. Klostret är också en oas både för troende som i reträtter söker Gud och för icke-troende som kanske bara vill njuta av tystnaden och friden.

Men det är en hotad idyll. Jätteföretaget NCC bedriver verksamhet i trak- ten, på klart hörbart avstånd från Den helige Dominikus kloster, och nu vill de utöka verksamheten. Detta ska ske, är det tänkt, genom utvidgning väster om väg 952 som går mellan Dalby och Södra Sandby.

Om mark- och miljödomstolen ger grönt ljus hamnar NCC:s upplagsplats bara femhundra meter bort från systrarna. Detta accepterar de inte.

– Det skulle innebära buller från 100–150 lastbilar som lastas med sten varje dag, säger syster Thérèse.

Störande buller redan idag

Företaget hävdar att något störande buller inte kommer att ske utöver det som är idag, en garanti som systrarna dock ställer sig skeptiska till.

– Flyttar man bullerkällan yttas också bullret, säger syster Céline, som tillägger att störningarna kommer attbli påtagliga, även om riktvärdet på femtio decibel hålls.

Och var det ska sluta är det ingen som vet. Ger man någon ett lill nger, slutar det ofta med att man blir av med hela handen, påpekar priorinnan.

Redan i dag är företagets verksamhet kännbar för klostret och dess gäs- ter. Stenkross, lastbilstra k och spräng- ningar föregår inte i det tysta. De senare sker på bestämda tidpunkter.

– Den dag de spränger mellan Rosenkransen och sext vet vi att klockan är tolv, säger syster Thérèse med ett leende.

Oro för naturvärden

I början av november hölls ett mycket välbesökt samråd i Sandbys byahus, där närboende hade möjlighet att uttrycka sina farhågor inför planerna och ställa frågor. En första protestlista på forumet skrivunder.com fick närmare femhundra underskrifter och nu har ännu en lagts upp.

Syster Thérèse låter förstå att er namn är mer än välkomna och berättar att även Naturskyddsföreningen i Lund ställer sig bakom protestaktionen. Också natur- och friluftsliv hotas av det planerade upplagsområdet.

− Naturen är en viktig källa för det inre lugnet, säger syster Céline.

Försäljningsdelen riktar sig till väg- och byggföretag, något som syster Thérèse fruktar kan bana väg för miljöhot. NCC säljer bland annat kvartsit, en bergart som omvandlas från sand- sten och bland annat används som vägbeläggningsmaterial.

Förbönsämne

Men systrarna i Rögle lägger inte bara krafterna på att protestera.

– Vi ber för att vi ska finna en bra lösning, förhoppningsvis både för oss och NCC, säger syster Céline.

Det är inte första gången systrarna i Rögle tar strid mot företagsjätten. För två år sedan vanns en seger när natur- och friluftsvärdet vägde tyngre än NCC:s planer. Men att det också kom hjälp ovanifrån kan inte helt uteslutas.

– När beslutet kom från mark- och miljödomstolen ringde kyrkklockorna, berättar syster Thérèse.

Text och foto: Annica Skenberg