Unikt dokument kan stärka kristnas trosfrihet i arabländerna

Det har gått fort, med tanke på att påven och storschejken vid Al-Azharuniversitetet i Kairo, Ahmed Al-Tayyeb, känner varandra bara sedan maj 2016. Nu möttes de i Abu Dhabi och undertecknade ett gemensamt dokument om trosfrihet – som även schejken Al Mahtoum av Dubai skrev under – och som undviker ordet religionsfrihet till förmån för trosfrihet, men som ändå schejk Al-Tayyeb kallar ”historiskt”.

En kommentar från Vatican News säger att det är första gången en så högrankad katolsk-islamisk deklaration kommit till. Texten är, 70 år efter FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna, en sorts Magna Charta för de två religionerna. Den fördömer inte bara terrorism utan betonar också uttryckligen ”varje människas rätt till frihet”, inklusive ”trosfrihet”. Bland de bönehus som skall skyddas är även synagogor, och också kvinnors rättigheter slås fast i texten.

(Vatican News)