Barnskyddsombud utsett för Stockholms katolska stift