”Gör nolltolerans till kanonisk lag”

Vill se nya lagar. Mary Collins, själv övergreppsoffer från Irland, uppmanar kyrkan att definiera vad den menar med nolltolerans och att skriva in det i den kanoniska lagen.

Den välkända talespersonen för övergreppsoffer i kyrkan, Marie Collins, uppmanar påve Franciskus att uppge namnen på de biskopar som befunnits skyldiga till att ha mörkat övergrepp. 

Marie Collins, som var medlem av den Påvliga kommissionen för skydd av minderåriga mellan 2014 och 2017, sa under ett tal i Dublin i mitten av januari att påven också bör utarbeta omfattande tillvägagångssätt för att kunna ställa biskopar till svars. 

Hon menar att det toppmöte, som ska hållas i Vatikanen i februari, borde ha som högsta prioritet att göra policyn för skydd av barn och minderåriga universell. 

– Erfarenheterna från de länder där man nu konfronterat övergreppen appliceras inte på de länder där övergreppen ännu inte kommit upp i ljuset, sa hon. 

Marie Collins hävdar att övergrepp finns i alla länder där kyrkan finns, precis på samma sätt som övergrepp pågår i alla samhällen. 

– Ändå verkar det som om många i kyrkans ledning fortfarande tror att om de bara blundar så förblir det gömt och de slipper göra något åt det, sa hon bland annat. 

Marie Collins anser också att uttrycket ”nolltolerans” betyder olika saker för olika personer inom kyrkan. Därför, menar hon, bör kyrkans ledning komma överens om en klar och tydlig dfeinition av uttrycket så att det implementeras i alla stift. Hon anser också att nolltolerans skrivs in i den kanoniska lagen.