Internationellt forum för unga


Vatikanen kallar till ett internationellt forum
i sommar med fokus på kyrkans ungdomar. Tanken är att fortsätta samtalet som påbörjades i samband med höstens biskopssynod.

I ljuset av biskopssynoden om ungdomarna, tron och kallelseurskiljningen, som hölls i oktober 2018, och Världsungdomsdagen i Panama i januari i år, bjuder Påvliga avdelningen för lekmän, familjer och livet in till ett internationellt forum för unga, den 18–22 juni i Rom i år.

Målet är att se resultatet av synoden på internationellt plan. Unga delegater för biskopskonferenserna och ledare för internationella rörelser och kommuniteter kommer att bjudas in och man hoppas även att de unga som deltog som åhörare vid synoden kan närvara, för att dela med sig av sina upplevelser.

I en intervju med Vatican News säger den Påvliga avdelningens sekreterare fader Alexandre Awi Mello att man vill fortsätta det man inledde vid synoden. Den synodala vandringen har ännu bara kommit halvvägs, menar han, och man vill nu efterleva slutdokumentet och inte bara lägga det till handlingarna.

(Vatican News)