Påve Franciskus: ”Vi är alla syskon”

Jubileumsår. År 1219 gav sig Helige Franciskus av till Egypten för att möta sultanen Kamil al-Malik och vittna för honom om sin tro.

– En kort men viktig resa, som innebär att ett blad har vänts i historien om dialogen mellan kristna och muslimer. 

Så betecknade påve Franciskus sitt besök på Arabiska halvön i helgen. Tusentals pilgrimer lyssnade till honom i audienshallen när han gav sin kommentar, bara sjutton timmar efter sin återkomst till Rom.

Han påminde om att hans resa inföll precis 800 år efter att Helige Franciskus av Assisi besökte sultanen Kamil al-Malik. Vid sidan om festliga tal gick man nu längre, betonade påven, genom dokumentet om ”Alla människors syskonskap för fredlig samlevnad i världen”, som han länge förberett tillsammans med storimamen vid Al-Azhar, Mohammad al-Tayyeb.

Som Guds barn är alla människor kallade till syskonskap, och våld i religionens namn måste fördömas, heter det i dokumentet. Likaså bekräftar de två undertecknarna sin avsikt att fortsätta samarbeta för freden i världen.

I en tid som vår, som ser en konflikt mellan kristna och muslimer och betraktar religionerna som en konfliktorsak, vill texten tydligt visa att det är möjligt att mötas, respektera varandra och samtala, och att kristna och muslimer trots kulturernas mångfald vet att uppskatta och skydda gemensamma värden: familjen, religiöst medvetande, aktning för de äldre, bildning för ungdomar med mera, heter det i texten.

(Vatican News)