Första sammanträdet med ukrainska ortodoxa synoden

På tisdagen sammanträdde för första gången den autokefala ukrainska ortodoxa kyrkans synod. Ständiga medlemmar i synoden är ”hederspatriarken” Filaret från det tidigare ”Kievpatriarkatet”, ärkebiskop Makarij från den tidigare ”ukrainska autokefala ortodoxa kyrkan” och metropoliten Simeon, tidigare biskop av Vinnitsa i ukrainsk-ortodoxa kyrkan tillhörande Moskvapatriarkatet. Ledare för den nystiftade autokefala ukrainska ortodoxa kyrkan är metropoliten Epifanius. Övriga synodmedlemmar väljs för ett år.

”Tio teser för den ukrainska ortodoxa kyrkan”, som låg på synodens bord, har skrivits av en grupp präster och lekfolk som ser behovet av kyrkliga reformer. De kräver ett mer egalitärt umgänge mellan präster och lekfolk, en Caritasorganisation, ungdomsarbete och bibelspridning. Som förebild pekar man bland annat på Taizérörelsen.

(Kathpress)