Händels Messias – ett oratorium som berör

Upprymd. Elisabeth von Waldstein, här vid hemma flygeln, ser fram emot det stora framträdandet av Messias i domkyrkan. (Foto: Birgit Ahlberg-Hyse)

Just nu pågår intensiva repetitioner i katolska domkyrkans körer. Den 22 februari framför de Händels oratorium Messias tillsammans med solister och orkester. Verket är oerhört krävande men dess skönhet kan ha en livslång betydelse, både för dem som utför det och för lyssnarna, säger ansvariga domkyrkoorganisten Elisabeth von Waldstein.

Det är av egen erfarenhet som Elisabeth von Waldstein talar. Hon har medverkat i era stora oratorier sedan hon var ung och vet att de kan göra så stort intryck på en människa att de får betydelse i hela hennes fortsatta liv.

– Jag märker redan att verket har satt spår. Mina korister diskuterar ivrigt vilka sånger som är bäst, säger hon när Katolskt magasintalar med henne under förberedelsearbetet.

Den tysk-engelske barocktonsättaren Georg Friedrich Händel (1685–1759) är berömd för sina operor, oratorier och concerti grossi. Av oratorierna är Messias det otvivelaktigt mest spelade, i sin helhet eller i delar, och ofta i konsertsammanhang utanför kyrkorummen.

Hallelujakören hör till oratoriets mest kända inslag och framförs ofta som ett fristående körstycke. Ett annat separat inslag,  Jag vet att min befriare lever, är en vanligt förekommande solosång på begravningar.

I domkyrkan strax före fastan

Messias består av fyra delar och gestaltar hela frälsningshistorien, från de första profetiorna om Jesu ankomst till tidens fullbordan. Den första delen, som beskriver profetian om frälsningen och händelserna kring Jesu födelse, framförs ofta i kyrkorna under advents- och jultiden.

Elisabeth von Waldstein sätter upp hela oratoriet och väljer att göra det under tiden mellan jul och påsk, innan fastan börjar.

– Andra delen innehåller Hallelujakören och jag vill inte att den ska sjungas under fastan, kommenterar hon.

Meningen med texterna

När Elisabeth stiftade bekantskap med Messiasundrade hon över bibeltexterna som ligger till grund för musiken.

– Varför fanns just de texterna med? Det frågade jag mig ända tills jag analyserade dem och förstod att de beskriver de viktigaste scenerna i frälsningshistorien. Hela spännvidden är tonsatt!

Scenerna, som är utvalda av Händels vän Charles Jennens, är inte angivna i partituret.

– Men jag har valt att skriva in dem i programmet för att man ska få hjälp att djupare förstå hans val av just de här texterna och i den här kombinationen.

Inre upplevelser

Det är inte bara exekutörerna som får hjälp att förstå texternas betydelse i kombination med musiken utan även församlingen.

– Gud berör människan genom konsten, säger Elisabeth och refererar till den amerikanske biskopen Robert Barron som nyligen, vid en kongress för kristen utbildning i Los Angeles, framhöll hur viktig skönheten är för evangelisation. Temat var Catholicism and Beauty.

– Barron menar att skönhet går djupare in i människors hjärtan än ord för att förstå godheten och sanningen i den kristna tron. Det är just den upplevelsen jag önskar att både församlingen och de medverkande ska få, säger Elisabeth von Waldstein.

Birgit Ahlberg-Hyse

Fotnot: Händels Messias ges i Katolska domkyrkan den 22 februari kl 19. Medverkande är Ungdomskören, Vokalensemblen, Kyrkokören, sångsolister och Ann Wallströms barockorkester. Längre fram i vår kommer Katolskt magasin att berätta om både repetitionerna och framförandet.