Påvetack till afrikamissionärer

Påve Franciskus riktat ett tack till två ordnar som verkar i Afrika för deras aktiva roll i dialogen med islam. De bidrar till en ”mötets kultur” som respekterar skillnader och även ser dem som en rikedom, sade påven till företrädare för afrikamissionärerna och afrikamissionssystrarna i samband med deras 150-årsjubileum.

Afrikamissionärerna, även kallade ”Vita fäderna”, grundades 1868 av dåvarande ärkebiskopen av Alger, Charles Martial Lavigerie (1825–1892). Ett år senare tillkom den kvinnliga grenen, ”Missionssystrarna av Vår Fru av Afrika”. Båda ordnarnas medlemmar skulle anpassa sig till den lokala kulturen i språk och klädsel och grunda en lokalt förankrad kyrka. 1926 etablerade de i Tunis ”Institutet för studier av arabiska och islam”. Det finns sedan 1964 i Rom under namnet ”Påvliga Rådet för arabiska och islamiska studier” (PISAI).

(Kathpress)