Påvemaning till ordensfolk: Låt er inte slukas av någon ideologi

Vid sitt besök på Världsungdomsmötet i Panama träffade påven Franciskus en grupp centralamerikanska jesuiter och förmedlade sina tankar till dem. Samtalet publiceras i La Civiltá Cattolica på lördag.

Politiskt aktiv betyder för ordensfolk inte partipolitiskt aktiv, utan att främja partierna i deras mognande och stödja dem i att väga in kristna ståndpunkter i sitt arbete, sa påve Franciskus. På tal om befrielseteologin påminde påven om medbrodern Rutilio Grande och hans påverkan på den helige Oscar Romero, som några biskopar såg som en ”helgonförklaring av marxismen”. Det gäller att inte låtas sig slukas av någon ideologi, framför allt inte av den ”aseptiska” inställningen att ”inte blanda sig i”, underströk Franciskus.

En människas helighet måste baseras på hennes egen kultur, inte på någon annan, betonade påven och exemplifierade med den lärde kinesen Xu Guangxi, en vän till jesuitmissionären Matteo Ricci, som alltid förblev lekman och kines och som sådan helgade sitt liv. Påven tillkännagav också att pater Riccis saligförklaring är under förberedelse.

(Vatican News)