Påven: Längta inte tillbaka till förgångna tendenser!

Vid en audiens för Vatikanens Kongregation för gudstjänst och sakramentsförvaltning uppmanade påve Franciskus till ”att inte längta tillbaka till förgångna tendenser”. Han varnade för att ”hamna i sterila ideologiska polariseringar”, något som kan ske ”om man ser sina egna idéer som allmängiltiga och överordnade realiteten”.

Detta gäller liturgin liksom andra områden av det kyrkliga livet. Stor betydelse har bildningen, särskilt kring den omätliga betydelsen som liturgin har för kyrkan. Men bildning kräver inte bara vetande, även om det är en viktig del. ”För att liturgin skall ha sin bildande och präglande funktion, måste prästerna och lekfolket ta till sig dess symboliska innebörd och språk. Detta innebär konst, sång och musik som står i tjänst hos det mysterium som firas – och även tystnad.”

”Liturgin är den väg på vilken det kristna livet vandrar i varje fas i sitt växande”, sade Franciskus till medarbetarna i Gudstjänstkongregationen. ”Därför har ni en stor och viktig uppgift i att låta Guds folk återupptäcka skönheten, att möta Herren i firandet av Hans mysterier och att leva med detta möte i Hans namn”, avslutade påven.

(Vatican News)