Bokrecension: Fader vår

Fader Vår
Påven Franciskus i samtal med Marco Pozza
Översättning: Magdalena Sandgren
Artos, 2019

Det är lätt att identifiera intervjuobjektet. Franciskus uttrycker sig som vanligt underfundigt, varsamt, med små anekdoter (ofta hämtade från Argentina). Inte alltid politiskt korrekt.

Hösten 2017 samtalade påven och Marco Pozza i italiensk TV kring bönerna i Fader vår. Don Marco, kaplan vid fängelset i Padaua, ställde frågor och angav utgångspunkter för samtalet. Påven föreslog möjliga svar, fördjupade, kompletterade.

Genom hela samtalet lyser Franciskus kärlek till de i världens ögon ”förlorade” fram. Påven talar apropå femte bönen i Fader vår om ”skam” som en Guds gåva och exemplifierar med Petrus och den botfärdige rövaren – som båda skämdes. Påvens tredje exempel, Judas, är kanske mer oväntat men passar väl i fastetid. Franciskus önskar att den skuldtyngde lärjungen i stället för att ha vänt sig till prästerna fått möta den heliga Modern. ”Kanske hade allt förlöpt annorlunda då.”

Utöver samtalet innehåller boken klipp från olika framträdanden av påven som ytterligare belyser ämnet. En text av Pozza om ”de fängslades Fader vår” avslutar.

Dock tog det tid innan jag fick grepp om vem som stod bakom de olika passusarna i boken: vad var Pozzas ord, vad påvens? Läs gärna med rödpenna i handen!

Margareta Murray-Nyman