Bokrecension: Kvinnors röster

Eva Helen Ulvros:
Kvinnors röster – livsöden från det moderna Sveriges framväxt
Historiska media, 2016/2018

Sveriges historia definieras oftast av männens historia – kungar, härförare, upptäcktsresande, vetenskapsmän och så vidare. Man kan ganska lätt få bilden av att kvinnors insatser begränsade sig till hushåll och uppfostran av barnen. Först 1863 blev kvinnor myndiga vid 25 års ålder, det gällde dock inte gifta kvinnor. 1874 fick gifta kvinnor rätt att själva bestämma över sin inkomst, men förblev omyndiga till år 1921. Fram till 1870-talet hade de inte tillgång till universitetsutbildning. Och därför, ofta, osynliga när man granskar mycket av det som skrivs om samhällsutvecklingen.

Eva Helen Ulvros, professor i historia vid Lunds universitet, ger i sin bok en levande inblick i samhällsomvandlingen från 1700-tal till tidigt 2000-tal, med fokus på kvinnors möjligheter. Med hjälp av deras egna röster; brev och dagböcker, memoarer och intervjuer, möter vi tretton kvinnor, vars texter samtidigt speglar Sveriges historia. I breven och dagböckerna beskriver kvinnorna vardagen, ofta med självständigt ansvarig för stora hushåll och jordbruk eller med ett dagligt slit för att få knappa tillgångar att räcka till. Man möter sorg, kärlek, bekymmer och glädje och man fascineras av brevskrivningskonsten, allt berättar man om i brev till frånvarande äkta män, syskon och andra släktingar.

Anki Lindström Larsson