Sydafrikas biskopar vädjar till väljarna

Inför de förestående parlamentsvalen den 8 maj vädjar de sydafrikanske biskoparna till väljarna att satsa på kandidater som har konkreta lösningar på landets problem. Man bör fråga sig, vem som kan bekämpa den utbredda korruptionen och arbetslösheten, anser biskoparna.

”Medvetenhet” och ”mod” är fundamentala förutsättningar för att åstadkomma en ”förnyelse i landet”, skriver biskoparna och vädjar även till politikerna och medierna att bidra till rättvisa val och undvika ”gyttjebrottning”. Medierna måste ge en ”neutral rapportering” och avstå från ”girighet i rubriksättningen”, understryker biskoparna i sin skrivelse

(Vatican News)