Ordensledare erkänner passivitet inför anmälda övergrepp