Ordensledare erkänner passivitet inför anmälda övergrepp

Ledarna för de två takorganisationerna för de katolska manliga och kvinnliga ordnarna bekräftar sin vilja till insats mot övergrepp mot barn och unga, vilket är temat för en konferens som börjar i Vatikanen på torsdagen. 

Samtidigt erkänner de passivitet och hemlighetsmakeri i hanteringen av detta problem. För ett bättre skydd mot övergrepp vill de ha ett starkare samarbete med föräldrarna, särskilt mödrarna. Om man hade lyssnat till dem, hade fler fall av övergrepp kunnat upptäckas tidigare, säger de. 

Samtidigt hänvisar organisationernas ledare till andra former av våld mot barn, som barnsoldater, barnhandel och psykisk och fysisk misshandel av minderåriga. Det drabbar inte minst fattiga barn och barn med funktionshinder samt barn från socialt låga klasser och klaner. Just här måste kvinnliga och manliga ordensmedlemmar fungera som beskyddare och försvarare av barnen, säger ledarna.

På torsdagen börjar den med spänning emotsedda konferensen om övergrepp mot barn och skydd för barn i Katolska kyrkan. Bland de drygt 190 officiella deltagarna i Rom finns reopresentanter för alla katolska biskopskonferenser samt 22 män och kvinnor som tillhör katolska ordnar.

(Vatican News)