Påven upphäver sanktionerna mot Ernesto Cardenal

Påve Franciskus har upphävt alla sanktioner mot den nicaraguanske befrielseteologen Ernesto Cardenal, meddelar nuntiaturen i Managua. Den 94-åriga prästen och poeten Cardenal, tidvis minister i revolutionsregeringen i Nicaragua, befinner sig på ett sjukhus i Managua för en njurinfektion.

Nuntien, Stanislaw Sommertag, besökte nyligen Cardenal i sjukhuset och firade en gemensam mässa med honom, den första sedan nästan 35 år. På grund av Cardenals politiska verksamhet förbjöd påve Johannes Paulus II år 1985 Cardenal att utöva sitt prästämbete. Kyrkolagen förbjuder präster att åta sig politiska mandat. 

Cardenal hade deltagit i störtandet av diktatorn Anastasio Somoza, och efter revolutionen 1979 blev han kulturminister i sandinistregeringen under Daniel Ortega. Senare har Cardenal tagit avstånd från Ortega och kallat honom ”en liten sketen diktator“. 

(Vatican News)