Påven i överläggningar om kuriareformen

Denna vecka har påve Franciskus suttit i överläggningar med sitt Kardinalråd kring reformförslagen för den romerska kurian. Den nya kuriaordningen har fått namnet ”Praedicate Evangelium” (Predika evangeliet) och skall ersätta den tidigare, ”Pastor Bonus” (Den gode herden) av påve Johannes Paulus II från 1988.

Den nya titeln förmedlar påve Franciskus egentliga avsikt med alla reformer: att föra ut Kristi budskap till människorna. Från början hade Kardinalrådet, påvens närmaste krets av rådgivare, nio medlemmar och kallades därför K9. Nu återstår sex: Oscar Andres Rodriguez Maradiaga (Honduras), som fungerar som koordinator, vidare Reinhard Marx (Tyskland), Oswald Gracias (Indien) och Sean O’Malley (USA) samt Vatikanens kardinalstatssekreterare Pietro Parolin och Vatikanstatens ”regeringschef” Giuseppe Bertello. Sekreterare för rådet är biskop Marcello Semeraro av italienska Albano.

(Kathpress)