Kuriareformen skall bekräftas synodalt

Praedicate Evangelium, dokumentet om reformen av kurian, som snart är färdigställt av påven och kardinalrådet, skall föreläggas för de lokala biskopskonferenserna, östkyrkornas synoder, Vatikanens olika myndigheter, de olika ordensledningarna och de katolska universiteten för kommentarer. Det framgår av ett pressmöte på onsdagen. 

Kardinalrådet träffade också jesuitpater Federico Lombardi, som skall moderera den stora konferensen om skydd för barn som på påvens initiativ börjar i Vatikanen på torsdagen. Alla rådets medlemmar kommer att närvara på konferensen. 

På tal om fallet med kardinal McCarrick, som på grund av sina sexuella övergrepp avsatts som präst i förra veckan och numera är lekman, ansåg kardinalerna att det var ”ett viktigt steg att tillämpa rättvisa med tanke på de brott och synder som McCarrick begått”. De såg det som en ”stark signal” till de troende att kyrkan nu på allvar bekämpar varje slags övergrepp, med början i de skändliga övergreppen på barn och unga.

(Vatican News)