Vittnesmål från övergreppsoffer inledde mötet

Ärkebiskop Luis Antonio kardinal Tagle

Videoinspelningar med vittnesmål av fem av de många övergreppsoffren i kyrkan inledde konferensen i Vatikanen. Därefter talade kardinal Tage från Manila, som bland annat klargjorde att övergreppen inte bara är ett problem i i väst, som några trodde. Så gick ordet till ärkebiskopen av Malta, Charles J. Scicluna, som länge arbetat med den kyrkorättsliga utredningen kring övergrrepp. Han betonade betydelsen av en öppen och ärlig hantering av övergreppsfallen och av en korrekt procedur.

Dagens tredje och sista anförande kom från ärkebiskopen av Bogotá, Rubén Salazar Gomez, som vände sig mot den klerikala kultur(löshet) som vänder bort blicken och därmed struntar i biskoparnas ansvar.  Han uttalade sig för ett förbindligt regelverk för biskoparna, som skulle bidra till deras gemensamma ansvarstagande. Han underströk också att offrens rättigheter och värdighet alltid har företräde framför andra hänsyn, som till förövaren eller till kyrkans eller biskopsdömets rykte.

(Vatican News)