Patriarker: Väst medskyldigt till Mellanösternkonflikter

Patriarken kardinal Louis Raphael Sako

Vid säkerhetskonferensen i München nyligen anklagade den kaldéiska patriarken kardinal Louis Raphael Sako och den syrisk-ortodoxe patriarken av Alexandria Mor Ignatios Aphrem II västmakterna för en politik av egenintresse i Mellanöstern. Patriark Sako pekade på västs roll under förra seklet i att försvaga de inhemska kristna gemenskapernas situation.

De ockuperande västmakterna skapade inga rättsstater efter det osmanska rikets sammanbrott i Mellanöstern, sade Sako. Den israelisk-palestinska konflikten bidrog till politisk islam, och de kristna hade alltsedan korstågen uppfattats som ”allierade” med västs politik. Sedan Saddam Husseins regim störtats följde sekterism, korruption och ökande milisgrupper som bidrog till de kristnas dilemma, betonade patriarken. Västliga beslutsfattare främjade sina egna intressen (olja, vapen) och inte regionens.

Länderna i Mellanöstern kan bara komma ur sitt nuvarande kristillstånd, hävdade patriark Sako, om alla medborgare erhåller samma rättigheter, om skolornas läroplaner befrias från alla uppmaningar till diskriminering och om varken ideologin kring jihad i islam eller traditionen kring det Heliga Kriget i kristendomen får ha någon betydelse. Sako hoppades också att dokumentet om Mänskligt Broderskap som undertecknats av påven och storimamen vid Al-Azhar skulle bidra till att utplåna den religiösa fanatismen.

I säkerhetskonferensen i München deltog bland andra förbundskansler Angela Märkel, USAs vicepresident Mike Pence och den ryske utrikesministern Sergej Lavrov.

(Vatican News)