Förslag till skydd på konferensen

Konferensen i Vatikanen om barnens skydd kom under dag två med konkreta förslag till reformer i kyrkorätten. Kardinal Cupich, Chicago, föreslog 12 punkter som ger metropolit-ärkebiskoparna i respektive kyrkoprovins tillsammans med ickekyrklig expertkompetens en nyckelroll i processen som kan leda till att en biskop avsätts, om han inte undersöker övergreppsanklagelser eller inte avskedar en präst som förgått sig. Om en metropolit gör sig skyldig, tar den biskop som är äldst i tjänsten över. Sista ordet har Rom.

Kyrkojuristen Linda Gibson föreslog ett oberoende blandat kontrollorgan i varje land och grundat på betstående kyrkorätt. På biskopskonferensnivå skall det granska att biskoparna gör rätt och förebygger övergrepp. Det första förslaget innebär en författningsreform som gör att biskopen inte står direkt under påven utan följer en ”check and balance”-mekanism tillsammans med andra biskopar i mer synodal anda.

(Kathpress)