”Övegreppen drabbar hela kyrkan”

Kardinal Gracias av Bombay inledde andra dagens överläggningar med att understryka att övergreppen inte är begränsade utan drabbar hela kyrkan och kräver transparens och ansvar i alla delkyrkor. Synodalt: präster och lekfolk tillsammans och de olika nivåerna i hierarkin skall ta ansvar. 

Gracias ifrågasatte om den viljan finns. Tendensen att förespegla gemenskap och hellre hålla ihop i en prästerlig kåranda är stor, menade han. Alla biskopar måste söka lösningen tillsammans, kollegialt. Kyrkan lever i olika kulturer, historiska sammanhang och sedvanor, som inte skall vara en motsättning utan måste höra samman i en enhet. Därför behövs en utveckling i kulturkompetens i kyrkan, sade han. Dit hör ömsesidig kritik i en broderlig och systerlig tillrättavisning.

Likaså innebär det att erkänna sina fel och be om råd, utan rädsla. Inte bara rikta sig till Rom, utan också till kollegerna som har den kulturella kompetensen. Denna ”viktiga vishet” gäller också  för att förhindra övergrepp och att skydda unga människor från en tragedi, sade Gracias.

(Vatican News)