Påven ställer krav på ny mentalitet

Påve Franciskus har uppmanat till en förändrad mentalitet ”för att bekämpa försvarsinstinkten att skydda institutionen”. Offren för övergrepp har ”i varje hänseende” främsta prioritet, sade påven i den avslutande mässan efter konferensen på söndagen. Som roten till det onda betecknade han än en gång maktmissbruk och klerikalism.

Det krävs alla slags praktiska och andliga åtgärder för att utrota övergreppen: förödmjukelse, självanklagelse, bön och botgöring. Påven varnade också för ideologiska polemiker, journalistisk beräkning och för att missbruka de unga övergreppsoffrens dramatik för ”olika slags intressen”.

Han betonade också att kyrkan fortsätter den inslagna vägen, ”reningens väg”, som bland annat innebär förnyat arbete med urval och utbildning av prästseminarister. Problematiska personligheter är otänkbara för prästbanan, och kandidaterna måste följa en ”avvägd utbildningsväg” som är inriktad mot helighet och kyskhet.

(Vatican News)