”Konferensen motsvarar påvens önskan”

Pater Federico Lombardi, som modererat konferensen i Vatikanen om skydd för barn och unga mot övergrepp, bedömer att konferensen lever upp till vad påve Franciskus önskade sig.

– En konferens som präglades av stort allvar och en inre frid, jag kände inget motstånd, säger Lombardi.

Alla deltagare försökte att få grepp om problemet i hela dess vidd och djup, anser Lombardi.

– De försökte finna den rätta vägen, även om utgångsläget är väldigt olika, för det finns länder, stift och biskopskonferenser som tyvärr har fått hantera dessa ämnen i årtionden och där man har hittar den rätta vägen – och det finns de där man är långt efter, noterar han.

– Vi upplevde intensiva ögonblick, när vi lyssnade till vittnesbörd från övergreppsoffer, ögonblick av bön, och flera föredrag som lät dessa svåra och känsliga problem framstå tydligt. Ingenting är slutgiltigt löst, men ett stort steg har tagits. Jag tror detta är vad påven hade väntat sig och därför ser jag konferensen som lyckad, betonar pater Federico Lombardi S.J.

(Vatican News)