Kardinal Pell dömd för övergrepp

Kardinal Pell, tidigare ärkebiskop av Sydney och senast chef för Vatikanens Sekretariat för ekonomi, har dömts av en australisk domstol för sexuella övergrepp på minderåriga. Kardinalen hävdar sin oskuld och planerar att överklaga. Domen gäller den tid på 1990-talet när han var hjälpbiskop i Melbourne. Han skall ha förgripit sig på två barn som då var 12 och 13 år gamla. Dessutom anklagas han för att ha skyddat präster som själva är förövare.

Pell hade friställts från sin uppgift vid ekonomisekretariatet för att försvara sig inför rätta. Han fördömde själv alltid övergrepp på minderåriga som ”omoraliska och odrägliga” och hörde till dem som stödde grundandet av påvens Kommission för skydd åt minderåriga.

2013 kallades Pell av påven till Rom som ledare för det nyinrättade Sekretariatet för ekonomi. Dessförinnan var han ärkebiskop i Sydney sedan 2001. Redan denna vecka planeras förhören för utdömandet av hans straff. Hans advokat planerar att överklaga domen.

Pell är av påven förbjuden att offentligen utöva sitt prästämbete och att ha kontakt med minderåriga.

(Vatican News)