Dödsdomar för mord på abbot

Abbotbiskopen Anna Epiphanios

För mordet på den koptiske abbotbiskopen Anna Epiphanios i Makariosklostret i egyptiska Wadi Natroun har en egyptisk domstol dömt två män till döden. Domaren anser det bevisat att de två dödade biskopen den 29 juli i fjol, efter att redan två gånger ha misslyckats med sitt uppsåt.

De två, en munk i klostret och en tidigare munk, har försökt begå självmord och tillbakavisar mordanklagelserna. Bakgrunden till gärningen uppges vara stridigheter mellan gärningsmännen och biskopen om ekonomiska oegentligheter och om kränkningar av den monastiska traditionen.

Epiphanios (64) hade dödats med ett vasst föremål. De egyptiska myndigheterna har under sina undersökningar förhört mer än 400 munkar och anställda vid klostret. Epiphanios hörde till den koptiska kyrkans inflytelserikaste personligheter. Som forskare och vetenskapsman medarbetade han i översättningen av flera av Bibelns böcker från grekiska till arabiska.

(Kathpress)