Caritas Sverige förmedlade 4,5 miljoner kronor i bistånd under 2018