Caritas Sverige förmedlade 4,5 miljoner kronor i bistånd under 2018

Caritas Sverige summerar insamlingsåret 2018 och konstaterar att det var ännu ett svårt år för människor på många ställen i världen.

Under 2018 koncentrerade Caritas Sverige sitt bistånd till ett fåtal länder som kunnat få stöd med större belopp. I första hand gick stödet till återuppbyggnaden i Bangladesh efter de svåra översvämningarna sommaren 2017 (1,6 miljoner kronor), liksom till återuppbyggnaden av Aleppo i Syrien (2,5 miljoner kronor) sedan ett visst lugn lagt sig över den av kriget förstörda staden.

Stödet har fortsatt till hjälparbetet i Sydsudan (250 000 kronor), som fortfarande lider svårt av torka och en förödande intern konflikt. Dessutom sändes pengar till Grekland (150 000 kronor) för det pågående arbetet med skolundervisning för flyktingbarn.

De gåvor som förmedlas av Caritas Sverige går till lokala Caritasorganisationer som driver olika hjälpprogram med stöd av Caritas Internationalis. Det undanröjer risken för att pengarna ska hamna på fel ställe, liksom att inga pengar går till onödiga administrativa kostnader. I Caritas Sveriges uppdrag ligger att varje krona som kommer in som gåva ska förmedlas vidare i bistånd. Så sker också.

Totalt under 2018 kunde Caritas Sverige förmedla 4,5 miljoner kronor från svenska givare till behövande i utlandet.

(Caritas Sverige)