S:ta Brigida av Irland

1 FEBRUARI
Sankta Brigida av Kildare – Bridget of Ireland – föddes omkring år 450 och är ett av Irlands tre skyddshelgon. Genom sin mor, den kristna slavinnan Broicsech, fick hon en kristen uppfostran men när hon var tio tvingades hon flytta hem till sin far Dubthach och hans hustru.

Brigida behandlades inte som någon fullvärdig familjemedlem, utan fick arbeta som tjänare åt familjen. När fadern upptäckte att hon frikostigt delade med sig av husets mat och förnödenheter till de fattiga och medellösa blev han ursinnig och hotade att sälja henne som slav till kungen. Men kungen, som själv var kristen, förstod att det var gudstron som fått Brigida att dela ut mat till de fattiga och han bad Dubthach att ge dottern fri.

Dubthach gjorde som kungen sa och när Brigida blev fri förväntades hon gifta sig. Men hon hade andra planer, och i dessa ingick att tjäna Gud. För att vara helt säker på att inte tvingas in i äktenskapet sägs hon ha vanställt sitt eget ansikte, för att bli frånstötande för eventuella friare.

När Dubthach insåg att han inte kunde få sin dotter att ändra sig gav han henne tillstånd att följa sitt hjärta och han gav henne dessutom medel för att förverkliga sina planer. Så kom en hednisk klanhövding att, helt ovetande, spela en viktig roll i Guds plan för Irland.

Brigida var fjorton år när hon blev nunna. Hennes kall accepterades av biskop Mel av Ardagh – nära släkting till Sankt Patrick och senare själv helgonförklarad. Legenden berättar att i samma stund som hon inträdde i klostret försvann skadorna i hennes ansikte och hon återfick sin skönhet.

Några år senare grundade Brigida en egen kommunitet på den plats som idag är Kildare. I kommuniteten ingick både kvinnor och män, och de levde åtskilda i olika hus. Grunden för kommuniteten var bön, men man ägnade sig

också åt hårt kroppsarbete och hade bland annat mjölkkor och en fårfarm. Om Brigida berättas att hon, när hon mjölkade en ko, fick ut lika mycket mjölk som tre kor normalt gav tillsammans. Därför avbildas hon ibland just tillsammans med en ko.

Klostret i Kildare kom att få stor betydelse för kristnandet av Irland. Brigida själv reste runt i landet och grundade nya kommuniteter och byggde upp en omfattande klosterverksamhet. När hon var hemma i Kildare sökte många pilgrimer upp henne för att få råd och andlig vägledning, bland dem många högt uppsatta präster.

Brigida av Irland dog omkring år 525. Vördnaden av henne växte under århundradena ef- ter hennes död och hon blev känd långt utanför Irlands gränser. Här i Sverige uppkallades en källa efter henne i Husaby i Västergötland, och det sägs vara just i Sankta Brigidas källa Olof Skötkonung döptes omkring år 1000. Vår egen Heliga Birgitta, som fick sitt namn efter det keltiska helgonet, inspirerades också av sin kel- tiska namne när hon själv utvecklade sin egen klosterorden.

Sankta Brigida är skyddshelgon för mjölkerskor, irländska nunnor, barnmorskor, nyfödda barn och utomäktenskapliga barn.

%d bloggare gillar detta: