Biskop: Lekfolket behövs i arbetet mot övergrepp

Lekfolket skall involveras mera i arbetet mot övergrepp, anser Jean-Claude Hollerich, ärkebiskop av Luxemburg och ordförande i ComECE, den katolska biskopskommissionen för EU.

– Vi behöver en starkare räkenskapsplikt, och där borde också en grupp lekfolk ingå, anser han.

– Jag har inget problem med att kontrolleras av en grupp lekfolk, säger ärkebiskop Hollerich. Det är viktigt att ha en räkenskapsplikt även utanför kyrkan vid fall av övergrepp, betonar han.

– Vi måste övervinna klerikalismen. Vi är alla döpta, tillhör samma katolska kyrka, och Gud älskar alla lika mycket. Jag kan inte se varför inte lekfolket skulle ha denna funktion.

Hollerich talade för att en präst som gjort sig skyldig till sexuellt övergrepp skall fråntas sitt ämbete. Han pläderar också för en anmälningsplikt.

– När något är dåligt i kyrkan är människor skyldiga att informera myndigheterna. Vi vill undvika att sådant mörkas, säger den 60-årige Hollerich, som också deltog i toppmötet i Vatikanen om skydd för barn.

(Vatican News)