Filippinerna: Skydd för biskopar och präster

Biskop Pablo Virgilio David

Polisen på Filippinerna erbjuder skydd åt biskopar och präster efter flera fall av mord och mordhot, riktat bland annat mot Pablo Virgilio David, biskop av Kalookan. Myndigheterna har avtalat med kardinal Luis Antonio Tagle, ärlebiskop av Manila, att ge katolska präster och biskopar skydd, om de så önskar

Förra året mördades åtminstone två präster och en tredje dog i samband med skottväxling under en mässa. Regeringskritiker anser att det är ett resultat av de upprepade hetskampanjerna från president Duterte mot Katolska kyrkan och dess ledare. Han skall nyligen ha uppmuntrat människor att överfalla och mörda biskopar. Detta var dock bara ett skämt, sade han kort därefter.

När kardinal Tagle besvärat sig över att regeringskritiska biskopar och präster utsattes för hot från anhängare till presidenten, varnade han allmänheten för brott mot präster och prelater. Nu skall dessa själva bestämma om de vill ta polisens beskydd i anspråk

(Vatican News)