Påven: Vi behöver en ny politik

Katolsk politik är inte detsamma som att tillhöra ett katolskt parti, utan består i att oberoende av partitillhörighet främja social vänskap för att stärka det allmänna bästa. Det sade påve Franciskus på måndagen i en audiens för katolska ledare från Latinamerika.

– Politik är inte bara att hantera makt, resurser eller kriser. Politik är inte bara sökandet efter effektivitet, strategier och organiserad handling. Politik är en kallelse till att tjäna, en kallelse som främjar social vänskap för att gynna allas bästa. Bara så kan politik hjälpa människor att själva ta ansvar för sin historia och förhindra att så kallade ”härskande klasser” tror sig kunna bestämma allt, sade påven.

Politik får inte reduceras till teknik, mänskliga resurser eller samtals- och övertalningsförmåga. Till utmaningarna, som också är den del av lösningarna, hör tre grupper: kvinnorna, de unga och de marginaliserade, sade han. Det är inte nödvändigt att ha ett katolskt monolitiskt parti, tvärtom måste man verka för att berika politikens mångstämmiga kör med en katolsk hållning, ansåg Franciskus.

(Vatican News)