Hela Bibeln till 5,6 miljarder människor

Statistik från 2018 visar att hela Bibeln finns tillgänglig på 692 språk, vilka talas av 5,6 miljarder människor. Nya Testamentet finns översatt till ytterligare 1547 språk, som talas av drygt 800 miljoner människor. Enstaka bibeldelar finns dessutom översatta till 1122 språk, som talas av drygt 400 miljoner människor. Det innebär att det nu bara är 246 miljoner människor som inte har någon bibeltext alls tillgänglig på ett språk de förstår. Denna grupp representerar dock nästan 4000 olika språk.

(Svenska Bibelsällskapet)