Catholic Voices nu i Sverige: Lekfolk tränas i att svara media

Från Storbritannien kommer det initiativ som vill bidra till att bilden av Katolska kyrkan får en mer nyanserad spegling i massmedia. Nu har rörelsen spritt sig till ett tjugotal länder, inklusive Sverige.

Inför påve Benedikt XVI:s besök i Storbritannien hösten 2010 växte kritiken snabbt mot Katolska kyrkan i allmänhet och påven i synnerhet. Under våren och sommaren ordnades demonstrationer i protest mot såväl kyrkan som mot att påven välkomnades på statsbesök.

Det hela kulminerade när ett officiellt pm från utrikesdepartementet läckte till media. I dokumentet, som hade skrivits av anställda vid Utrikesdepartementet under ett förberedelsemöte, föreslogs bland annat att påven under sitt besök borde öppna en jourtelefon för barn som utsatts för övergrepp, avskeda ”skumma” biskopar, inviga en abortklinik, göra reklam för sitt eget kondommärke och viga ett homosexuellt par. Ansvarig tjänsteman av- skedades och formella ursäkter skickades till Vatikanen, men händelsen blev ett konkret bevis på vad som blivit uppenbart: förhållandet mellan Katolska kyrkan och den brittiska allmänheten hade förbättringspotential.

Opinionen vände
Händelserna fick en grupp katoliker i Storbritannien att inse att något måste göras snabbt för att komma ur den negativa spiralen; det räckte inte med prästers, biskopars och officiella talespersoners ansträngningar. Kyrkans budskap i tidningar, radio, tv – men även bland allmänheten i vardagen – måste presenteras på ett nytt sätt: förståeligt, snabbt, tilltalande och övertygande. Det blev startskottet till Catholic Voices (Katolska röster), ett kommunikationsprojekt för lekfolk inom Katolska kyrkan, som faktiskt lyckades hjälpa att vända den rådande opinionen mot påven. Besöket blev en oväntad framgång, både för påven som person och för kyrkan. Catholic Voices visade sig vara så framgångsrikt att det sedan dess spridits till över tjugo länder, och sedan årsskiftet finns även Catholic Voices Sverige, en grupp av elva ”katolska röster” från hela landet.

Medieträning
De svenska representanterna valdes ut bland ett stort antal sökande, och under 2018 samlades gruppen med jämna mellanrum för att få medieträning, inspiration, lyssna till föreläsningar och lära sig mer om den metodik Catholic Voices använder.

Metoden går i korthet ut på att ge en ny inramning åt nyheter och skeenden i Katolska kyrkan. Catholic Voices vill försöka få bort det filter som får många att betrakta Katolska kyrkan i ett negativt ljus.

De svenska initiativtagarna har fått stöd av grundarna till Catholic Voices i Storbritannien, som i dag ägnar en stor del av sin tid åt att hjälpa nya grupper att etableras runt om i världen. Målet för Catholic Voices Sverige är att vara en tillgång för och ett komplement till det katolska stiftets officiella talespersoner och på så sätt hjälpa både kyrkan och journalister som söker information.

Helena D’Arcy
ordf. Catholic Voices Sverige