EU:s biskopar: Det är viktigt att rösta i EU-valet!

Inför valet till EU i maj uppmanar EU-ländernas biskopar alla medborgare att delta genom att rösta. 

”Att rösta är inte bara en rättighet och en förpliktelse, det är också en möjlighet att vara med och konkret forma Europas uppbyggnad”, heter det i en gemensam deklaration från Comece, EU-ländernas biskopskonferensers gemensamma organ.

EU står inför stora utmaningar och stor osäkerhet, heter det i deklarationen som påpekar att Europa måste återfinna sin gemensamma identitet och skydda de svagaste. Det behövs ”effektiva lösningar” på områden som migration, asyl och integration, säger biskoparna. Man bör fråga kandidaterna till valet om deras engagemang i skyddet för människovärdet och grundläggande rättigheter.

Att delta i EU-valet är ett nödvändigt steg ”för att upprätthålla de positiva resultat som eu kan uppvisa”, betonar biskoparna i EU-länderna. De hoppas att valen kan göra EU till en ”nyckelaktör för en helhetsinriktad utveckling för alla människor, familjer och gemenskaper”, heter det också i deklarationen.

(Vatican News)