Påve Franciskus: Älska kyrkan trots hennes svagheter

Kyrkan är vår mor. Därför skall vi älska henne också när hennes ansikte är märkt av ålder och synd. Det skriver påve Franciskus i sitt budskap till den 56:e Världsböndagen för andliga kallelser som publicerades i Vatikanen på lördagen.

Dokumentet som heter ”Modet att våga Guds löften” är skrivet inför Världsböndagen som i år infaller den 12 maj i ett läge där kyrkan genomlidit många skandaler och kämpar för upprensning, rening och inte minst kallelser.

Påven utgår från berättelsen om fiskarna kring Simon Petrus som trots alla ansträngningar ibland erfar att resultatet uteblir, en erfarenhet i varje människas liv. Men sedan inträffar ett möte: ”Jag skall göra er till människofiskare” (Mk 1:17).

Herrens kallelse är inte att Gud blandar sig i vår frihet. Det är tvärtom det kärleksfulla initiativ då Gud kommer oss till mötes och inbjuder oss till ett stort projekt som han vill låta oss ha del i, skriver Franciskus.

Gud vill att livet inte fastnar ”i det banala”, även om detta löfte kräver ”modet till ett avgörande”, att lämna allt som hindrar oss från ett ”slutgiltigt avgörande” att följa kallelsen.

Jag tänker här främst på kallelsen till ett kristet liv som vi tagit emot i dopet och som påminner oss om att vårt liv är gåvan att vara Herrens älskade barn, samlade i kyrkans stora familj, skriver påven.

Just för att kyrkan föder oss till ett nytt liv och för oss till Kristus är hon vår moder: därför måste vi älska henne även när hennes ansikte är märkt av rynkor av svaghet och synd, och vi måste bidra till att göra henne allt vackrare och mer lysande så att hon kan vittna om Guds kärlek i världen, betonar Franciskus, främst med tanke på de skandaler som präglat kyrkan under förra året och som kan vara ett hinder för framtida kallelser.

Kallelsen till det vigda livet eller prästämbetet är en upptäckt som kan begeistra men med sin kompromisslöshet också skrämma och leda till en känsla av hopplöshet, erkänner Franciskus, men betonar också:

Ändå finns det ingen större glädje än att våga sitt liv för Herren! Särskilt till er unga människor vill jag säga: Var inte döva för Herrens kallelse! När han kallar er till denna väg, dra inte in årorna i båten. Lita på honom. Låt er inte smittas av den rädsla som förlamar oss inför de höga bergstoppar som Herren inbjuder oss till.

(Vatican News)