Franciskaner skrev brev till påven


De ena förebrår dig för att ha förrått den heliga monarkiska kyrkan, de andra väntar sig av dig ett järngrepp om kyrkan och modiga reformer uppifrån. Båda, monarkisterna i kyrkan och de krävande reformatorerna, missar att den broder-systerliga vägen lika mycket förbjuder absolutistisk ordergivning som direkta reformer över huvudet på människorna. 

Så står det i en gratulationstext till påven på sexårsdagen av hans val från schweiziska franciskangemenskaper. Steg i syskonkärlek kan i framtidens kyrka bara tas ”kollegialt, synodalt och i gemenskap”, skriver gratulanterna.

De påvliga skrivelserna Evangelii gaudium, Amoris laetitia och Laudato sí ser de franciskanska brevskrivarna som uttryck för en kyrka i uppbrott.

Du står med kropp och själ för ett gemensamt uppbrott, och vi samarbetar med hela vårt hjärta för en kyrka som är mer präglad av syskonkärlek, mer synodal och mer decentral, heter det i gratulationsbrevet till Franciskus.

Rörande celibatsfrågan manar gratulanterna påven att ”ta ett modigt steg framåt” och inte låta sig ”förlamas av rädslan för en kyrkosplittring”. Om han avskaffar celibatsplikten för sekularpräster skulle påven, heter det i brevet, ”ha både evangeliet och kyrkans tradition på sin sida”.

(Vatican News)