Sex år med påve Franciskus: Evangeliets glädje

Påven Franciskus är mån om att organisationen och strukturerna tjänar evangeliet. Och hans kamp mot övegreppen i kyrkan är också rotade i evangeliet. Det säger ärkebiskopen av Wien, kardinal Christoph Schönborn.

– Särskilt övergrepp mot de små och svaga är så totalt motsatt evangeliet att den som vill förkunna evangeliets glädje självklart måste bekämpa den onda förstörelsen av den glädjen.

En stor reforminsats hos Franciskus var att han  att ställde barmhärtigheten över rättvisan i kyrkan. Hur har det lyckats? Schönborn menar att Franciskus har en stark reformvilja i det avseendet. Det gällde Vatikanbanken och finanserna men också modernisering och omorganisation och hela den kuriareform som han arbetar på sedan sitt tillträde.

Det viktigaste hittills i Franciskus pontifikat är hans startpunkt, rundskrivelsen Evangelii gaudium, anser kardinal Schönborn.

– Ända från början ropade han till oss: Låt er inte berövas evangeliets glädje! Hela tiden orienterar han sig efter evnageliet, Guds ord, Jesu gestalt och hur han förkroppsligar evangeliet. Det är det centrala i detta pontifikat. 

En annan aspekt av detta pontifikat är förstås de många avslöjade övergreppen.

– Påven ställer sig tydligt på de drabbades  sida och riktar vår blick mot offren för övergreppen, på missbruk av makt, av andlig auktoritet och på sexuella och andra övergrepp, säger kardinal Schönborn. 

Sex år med påve Franciskus – från en annan del av världen, en icke-europé. Hur har det präglat katolska kyrkan?

– Väldigt uppfriskande, tycker kardinal Schönborn. Ibland en smula förvirrande, för en latinamerikan har en annan stil än en bayrare, en polack eller en norditalienare. Men jag tycker Franciskus har fört med sig den latinamerikanska kyrkans stora erfarenhet och fortsätter att göra det. Det gör oss gott och är en ny erfarenhet för kyrkan att komma bort en aning från Europa, kyrkans gamla centrum. Med sin italienska bakgrund och sitt vackra italienska språk står han ju Italien nära, men han är ändå en frisk fläkt i kyrkans stora gemenskap, slutar kardinal Christoph Schönborn,

(efter Vatican News)