Colombia: Drygt 100 övergreppsfall

Kardinal Ruben Salazar Gomez och påve Franciskus.

Ärkebiskopen av Bogotá, kardinal Ruben Salazar Gomez, medger att det i hans land kan finnas mer än hundra fall av sexuella övergrepp av präster. I en tidningsintervju bekräftar han att en präst som förnekar eller mörkar dessa fall ”är medbrottslig och måste behandlas som en sådan, som om han själv vore en gärningsman”.

Kardinalen har informerat om att alla anklagelser om övergrepp skall undersökas på nytt.

– Vi upplever i Colombia en process av växande medvetande om detta problem, säger han och medger att den processen har tagit åtskillig tid i anspråk.

– Bara i Bogotá känner vi till tolv övergreppsfall, och i hela Colombia är antalet drygt hundra, säger kardinalen.

– Vissa biskopar tror alltjämt att man kan lösa detta internt och utan anmälan. De ser det som prästens moraliska problem och inte som ett civilrättsligt brott, betonar han. 

Under de senaste fyra åren har situationen och medvetandet förändrats. Medierna och sociala nätverk har hjälpt de ansvariga i kyrkan att ”höra skriken”, säger Salazar Gomez. ”Offrens uthållighet” har också varit till hjälp, säger han. 

(cath.ch)