Kardinal Marx: Kyrkan på tröskeln till en ny epok

– Jag tror att vi står på tröskeln till en ny epok. Det säger kardinal Reinhard Marx i München inför tyska biskopskonferensens vårmöte och uppmanar Katolska kyrkan till en reningsprocess. Rening både gällande sexuella övergrepp och andligt missbruk. Till exempel när människor förminskar andra i Guds namn.

Marx varnar för en instrumentalisering av religionen för politiska, kulturella och ideologiska syften. Kyrkan måste förnyas genom ett mycket ödmjukt och självkritiskt språkbruk. Måttet mäts inte i ceremonier utan i kärlek till medmänniskan, betonar han.

Biskopen av Osnabrück Franz-Josef Bode konstaterade med tanke på övergreppen i Katolska kyrkan att ”förlusten i förtroende är skakande”. De troende väntar sig med rätta att ”ljus genomtränger det dunkel som håller oss fångna”.

Inför gudstjänsten stod ett tjugotal troende i kyrkans förrum med plakat som riktade sig mot hemlighetsmakeri kring övergrepp, mot celibatsplikten och för större rättigheter för kvinnor i kyrkan. Efteråt demonstrerade omkring trehundra kvinnor från tyska katolska kvinnoförbundet KFD för genomlysning av övergreppssituationen och för reformer i kyrkan. KFD-ordföranden Mechthild Heil överlämnade ca trettio tusen underskrifter för en kyrklig förnyelse till biskop Bode.

Biskoparna behandlade på torsdagen den fortsatta hanteringen av övergreppsskandalen i kyrkan och frågan om kvinnor i ledande ställning i kyrkan. Antalet ansvarshavande kvinnor ökar i kyrkan, en trend som biskoparna vill se förstärkt. På programmet står också en diskussion kring kyrkans umgänge med medlemmar i och sympatisörer med populistiska partier och grupperingar.

(KNA)