Fransk kardinal erbjuder sig att avgå efter dom

Kardinalen av franska Lyon, Philippe Barbarin, vände sig till påve Franciskus på måndagen och erbjöd sig att avgå. Barbarin dömdes i torsdags för att inte ha rapporterat sexuella övergrepp från sina präster till ett halvår villkorligt.

Franska biskopskonferensen vill inte kommentera kardinalens besked. ”Det är upp till påven att ge honom vad han anser vara rätt”, meddelade den i förra veckan i Paris, Kardinalens önskan om att avgå är upp till hans ”personliga samvete”, heter det i meddelandet. 

Kardinalen ställdes inför rätta i januari tillsammans med sex andra präster. En av dem, Bernard Preynat, skall enligt en tidningsuppgift ha förgripit sig på upp till sjuttio barn på 1970-talet.

(Vatican News)