Polens kyrka redovisar övergrepp

För första gången har kyrkan i ett östeuropeiskt land publicerat precisa uppgifter om sexuella övergrepp. Ett öket tryck kommer från filmen Klerus, vars tema tydligen har betydelse i Polen: drygt fem miljoner människor har sett filmen.

382 barn och unga figurerar i akterna kring sexuella övergrepp under åren 1990 – juni 2018, meddelade biskopskonferensen på torsdagen i Warszawa vid avslutningen på sitt vårmöte. 198 av de unga var under 15 år, dessutom förekommer 243 ”obekräftade offer”. 

”Vart och ett av dessa offer borde i oss präster väcka smärta, skam och skuldkänslor för att detta har hänt”, betonade Polens primas, ärkebiskop Wojciech Polak. ”Detta är en chock som sårar hela kyrkan”.

58 % av de i studien nämnda minderåriga är pojkar, 42 % flickor. I 75 % av fallen, vars totala antal inte är redovisade, har den kyrkliga processen mot förövaren avslutats. Var fjärde förövande präst har avkragats. Ytterligare 40 % har enligt biskopskonferensen suspenderats, förmanats eller förbjudits arbeta bland minderåriga. 10 % av prästerna frikändes.

I 42 % var det de minderåriga själva som anmälde händelsen. I 21 % kom anmälan från anhörig. I 6 % av fallen fick kyrkan kännedom om saken genom de statliga organen och i 5 % genom medierna.

(Vatican News)