Påven: Nej till uppsägning för Lyons kardinal

Påve Franciskus avböjer avskedsansökan från kardinal Philippe Barbarin av franska Lyon. Det meddelades på tisdagen efter kardinalens möte med påven. Barbarin är dömd till sex månaders fängelse för att inte ha anmält sexuella övergrepp i stiftet.

Kardinalen har överklagat domen. Han förklarade på tisdagen att han ”återlämnat sitt uppdrag i den Helige faderns händer”. Efter ett möte med Franciskus meddelade Barbarin att påven ”inte ville ta emot hans avskedsansökan under förmodan om hans oskuld.”

”Sedan gav han mig frihet att avgöra vad som för mig ter sig som det bästa för livet i stiftet Lyon.” På påvens initiativ och därför att kyrkan lider sedan tre år beslöt sig kardinalen för att ”dra sig tillbaka en tid och överlämna ledningen av ärkestiftet till generalvikarien Yves Baumgarten”, från och med tisdagen.

Vatikanens talesman Alessandro Gisotti bekräftade Barbarins uppgifter och tillförsäkrade i ett kort uttalande ”alla övergreppsoffer, ärkestiftet Lyon och hela den franska kyrkan” påvens stöd ”i ett särskilt smärtsamt ögonblick”.

(Vatican News)