Påvens barnklinik fyller 150 år

Det påvliga barnsjukhuset Bambino Gesù, Jesusbarnet, fyllde på tisdagen 150 år uppe på Gianicolohöjden bredvid Vatikanen. Sjukhuset tar emot sjuka barn från Rom, Italien och hela världen.

– Kliniken är framsprungen ur en föreställning om kärleken till nästan, sade sjukhuschefen Mariella Enoc vid firandet.

– En av de högsta formerna av denna kärlek är vetenskapen, sade hon. Det finns inget helande utan vetenskap, och ingen framtid utan vetenskap.

Bambino Gesù är idag ett ledande forskningscentrum för pediatrik i Europa. Sju hundra forskare studerar i laboratorierna bredvid Peterskyrkan det som kallas sällsynta sjukdomar. Sjukhuset tillkom år 1869 på ett privat initiativ av den påvetrogna romerska adelsfamiljen Salviati. Familjen skänkte sjukhuset till påven år 1924.

Sjukhuset har drygt sex hundra sängar. Nära två tusen läkare, sköterskor och vårdare har hand om sjuklingarna. Som enda klinik i Europa gör man alla slags transplantationer i barnaåldern: hjärta, benmärg, hornhinna, lever och njurar transplanteras. Sjukhuset ägs av Vatikanen men de medicinska insatserna bekostas av italienska staten. För humanitära och internationella insatser svarar Vatikanen, ofta i samarbete med motsvarande institutioner i andra delar världen.

Samarbete sker med sjukhus och universitet i Cantralafrikanska republiken, Kambodja, Jordanien, Syrien, Indien, Tanzania, Georgien, Ryssland, Kina och Etiopien. I staden Rom driver sjukhuset en mobil läkarstation som hjälper barn och unga i stadens utkanter.

(Vatican News)