Inför påvens Rumänienbesök: Grekisk-katolska biskopar saligförklaras

Kardinal Iuliu Hossu

Inför påve Franciskus besök i Rumänien 31 maj–2 juni har Vatikanen tillkännagivit saligförklaringen av sju biskopar som levde under förföljelseperioden 1948–1970 och blev martyrer. De sju är kardinal Iuliu Hossu och de grekisk-katolska biskoparna Valeriu Traian Freniu, Alexandru Rusu, Ioan Balan, Ioan Suciu, Titu Liviu Chinezu och Vasile Aftenie.

Alla grekisk-katolska biskopar hölls fängslade från 1949. Hossu motarbetade kommunisternas plan att skilja den grekisk-katolska kyrkan från Rom och fängslades i många år. Han utnämndes av Paulus VI till kardinal ”in pectore” 1969. Biskop Aftenie sköts ihjäl i fängelset 1950 och biskoparna Suciu, Frentiu och Rusu dog efter flera år i fängelset.

1999 besökte påven Johannes Paulus II Rumänien. Andelen med Rom förbundna grekiska katoliker är cirka tre procent. Lutheranerna är ungefär lika många. Åttiosex procent av rumänerna är ortodoxa. Rumäniens grekisk-katolska kyrka går tillbaka till 1687, när kejsare Leopold I införlivade Karpaterbäckenet med det habsburgska väldet. 1693 började jesuiterna missionera bland de ortodoxa, och deras ansträngningar samt det politiska trycket ledde till unionen med den katolska kyrkan.

Under trycket från den kommunistiska regimen införlivades den grekisk-katolska kyrkan med den rumänsk-ortodoxa. Alla som motsatte sig detta fängslades. Efter kommunismens fall visade sig den grekisk-katolska kyrkan fortfarande fungera underjordiskt, och 1990 återupprättades kyrkan och dess fem stift.

För närvarande leds kyrkan av kardinal Lucian Muresan, storärkebiskop av Alba Iulia och Fagaras. Han installerades 2005 av påve Benedikt XVI som den första storärkebiskopen av den rumänska grekisk-katolska kyrkan. 2012 blev han kardinal. Relationerna till den ortodoxa kyrkan har förbättrats under de senaste tjugo åren, den ekumeniska dialogen går framåt. Vissa egendomsfrågor återstår dock att lösa.

(Vatican News)